پروژه ها

تاکنون: 

پروژه های تصویربرداری
تصویربرداری راه پیمایی عظیم اربعین کشور عراق سالهای 96،95و97
پروژه شرکت هواپیمایی ماهان
پروژه شرکت پگاه
پروژه شرکت همراه اول
پروژه ستاد بازسازی عتبات شهرهای نجف و سامرا
پروژه کشت و صنعت خرم آباد
پروژه کمپ توریستی کویر شهداد
پروژه سینمایی کیمیاگران
پروژه تلویزیونی راه ابریشم
پروژه تلویزیونی صدای شب
و......

آموزش ها:

1.آموزش اولین گروه از خلبانان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

2. آموزش اولین گروه از خلبانان سازمان آتش نشانی استان تهران

3. آموزش اولین گروه از خلبانان اداره برق استان گیلان

4. آموزش اولین گروه از خلبانان اداره برق استان کرمان

5. آموزش اولین گروه از خلبانان سازمان زمین شناسی

6.آموزش اولین گروه از خلبانان پژوهشکده زلزله شناسی

7. آموزش اولین گروه از خلبانان سازمان فضایی

8. آموزش اولین گروه از خلبانان اداره آب استان تهران

9. آموزش اولین گروه از خلبانان  سازمان معدن استان تهران

10.آموزش اولین گروه از خلبانان صداوسیمای استان سمنان

11.آموزش اولین گروه از خلبانان معادن استان اصفهان

12.آموزش اولین گروه از خلبانان سازمان بنادر شمال کشور

13. آموزش اولین گروه از خلبانان صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایران

14. آموزش اولین گروه از خلبانان ستاد بازسازی عتبات عالیات(عراق)